Michel Chossudovsky

Michel Chossudovsky

Oceňovaný autor, emeritní profesor ekonomie na Ottawské univerzitě, zakla-datel a ředitel Centra pro výzkum globali-zace (CRG) v Montrealu, editor časopisu Global Research.Prováděl terénní výzkum v Latinské Americe, Asii, na Blízkém výcho-dě, v subsaharské Africe a Tichomoří a je autorem rozsáhlých publikací o ekonomi-kách rozvojových zemí se zaměřením na chudobu a sociální nerovnost.  Věnoval se také výzkumu v oblasti ekonomiky zdra-votnictví (Hospodářská komise OSN pro Latinskou Ameriku a Karibik (ECLAC), UNFPA, CIDA, WHO, vene-zuelská vláda, Johns Hopkins International Journal of Health Services (1979, 1983).

Je autorem 13 knih, česky mj. vyšly tyto tituly  Globalizace chudoby a nový světový řád a Celosvětová korona krize – globální puč proti lidstvu.

Přispívá do Encyclopaedia Britannica. Jeho práce byly publikovány ve více než 20 jazycích. V roce 2014 mu byla udělena Zlatá medaile za zásluhy Republiky Srbsko za jeho texty o agresivní válce NATO proti Jugoslávii.

MF a Světová banka - jen dva z několika nástrojů destrukce státu.

První část rozhovoru s Michelem Chossudovskym, profesorem ekonomie na Ottawské univerzitě Rozhovor a redakční úprava: Jared Israel (16. dubna 2000)

Chossudovsky: Když mise MMF vstoupí do země a jako podmínku pro půjčení peněz vyžaduje zničení společenských a ekonomických institucí - je to velmi podobné fyzické destrukci způsobené bombardováním NATO. MMF nařídí zavřít nemocnice, školy a továrny. To je samozřejmě nákladově efektivnější než bombardování těchto nemocnic, škol a továren, jak to udělali v Jugoslávii, ale konečný výsledek je velmi podobný: zničení země

MMF má takzvanou MAI - Multilaterální dohodu o investicích. Je to konečná investiční smlouva. Její podepsání vede k hospodářskému zničení cílové země. No, opravdu, válka je prostě MAI poslední instance.

Izrael: Co si myslíte o požadavcích lidí, kteří nyní protestují ve Washingtonu?

Chossudovsky: Jaký je váš názor na protesty ve Washingtonu? Na protest proti brettonwoodskému systému, MMF a Světové bance se ve Washingtonu sešlo mnoho lidí. Otázka zní: za co bojujeme? Mám podezření, že mezi nevládními organizacemi stále převládá názor, že je třeba tyto instituce reformovat, dát jim lidskou tvář, přimět je pracovat pro chudé a tak dále. Myslím, že tento přístup, který se vyvinul z kampaně "50 let stačí" proti brettonwoodským institucím, je chybný. A stále více lidí jej zpochybňuje, zpochybňuje legitimitu těchto washingtonských institucí.

Ale stále je v tom hodně zmatku. Někteří si myslí, že MMF a Světová banka hrají protichůdné role, což není pravda. A také existuje tendence vidět tyto instituce izolovaně. Ve skutečnosti jsou to prostě dva nástroje, které západní elita používá ke zničení národů, k jejich přeměně v teritoria.

Izrael: Myslíte si, že se někteří lidé nechají oklamat Světovou bankou?

Chossudovsky:  Domnívají se, že Světová banka zaujala humánní přístup, že se podílí na zmírňování chudoby, zatímco MMF chudobu vytváří. Nebo si dokonce myslí, že mezi nimi existuje konflikt. To je nesmysl. Světová banka dělá v podstatě stejnou práci jako MMF, pouze má ve třetím světě jiné povinnosti. Svým způsobem je mnohem nebezpečnější právě proto, že [její] údajný mandát zmírňovat chudobu kritiky odzbrojuje. Skutečnost je prostá: Za oběma těmito institucemi stojí Wall Street. Řídí je bankéři, nikoliv sociologové.

Volný obchod, bratr války

Chossudovsky: Důležitější je, že mnoho lidí nevidí souvislost s NATO. Jen velmi málo organizací kritizujících brettonwoodské instituce se postavilo proti útoku na Jugoslávii. Nemluvily o tom v Seattlu a nedělají to ani nyní ve Washingtonu. Vedou kampaň proti volnému obchodu, proti MMF, ve prospěch kampaně Jubilee za zrušení dluhů třetího světa, ale ne proti válce. Ale volný obchod a válka jdou ruku v ruce. Platilo to v případě Britů v 19. století, kdy nutili Číňany "svobodně" nakupovat opium, a platí to i dnes.

A existuje dobrá koordinace mezi MMF a NATO. Viděli jste to v Kosovu. MMF a Světová banka vypracovaly poválečný hospodářský plán včetně reforem volného trhu dávno před začátkem bombardování. [Viz poznámka č. 1 na konci] Spolupracují. Pokud některá země odmítne intervenci MMF, nastoupí NATO nebo NATO a různé tajné agentury a vytvoří vhodné podmínky pro zavedení programů MMF.

Izrael: Velmi ostrý bod.

Chossudovsky:  Země, které přijmou MMF, jako Bulharsko a Rumunsko, sice nebudou bombardovány, ale budou zničeny perem. V Bulharsku MMF provedl nejdrastičtější reformy, medicínu MMF, která zdecimovala sociální poměry - snížení důchodů, zavření továren, dumping levného hotového zboží, zrušení bezplatné lékařské péče a dopravních služeb atd.

A nejde jen o NATO. Vidíme to ve Střední Asii a na Kavkaze. Ruku v ruce s vnucováním reforem MMF a Světové banky a privatizačního programu máme nejen NATO, ale také tajné zpravodajské operace CIA - instituce války a ekonomického řízení se vzájemně propojují na globální úrovni.

Právě teď jsou tedy různé země ovlivňovány regionálními konflikty, které jsou otevřeně i skrytě financovány západními elitami. KLA je jen jedním z příkladů povstání financovaného zvenčí. Tyto zmanipulované konflikty vidíte zejména tam, kde jsou strategické plynovody, a jsou napojeny na obchod s drogami a CIA, skrytě, pak otevřeně na NATO a oficiální zahraniční politiku USA a nakonec na MMF, Světovou banku a regionální banky a soukromé investory. Články řetězu.

Rozdělme si tyto globální instituce do kategorií: máte tu systém OSN a udržování míru; hrají určitou roli a jsou propojeny i s NATO. Pak tu máte MMF a Světovou banku a regionální rozvojové banky, jako je ADB, Asijská rozvojová banka atd. V Evropě je to Evropská banka pro obnovu a rozvoj. To jsou hlavní složky.

Někdy válka vytvoří podmínky, a pak přijdou ekonomické instituce a posbírají kousky. Nebo naopak MMF sám provádí destabilizaci, jako tomu bylo v Indonésii. Trval na přerušení transferových plateb jednotlivým státům federace. To nyní rozbíjí zemi, jako je Indonésie, která má 2 000 ostrovů se systémem místních samospráv. Je to krvavá geografie. A tak nechávají tyto ostrovy napospas. Chápete, čeho tím dosáhnou?

Izrael: Jinými slovy, trvali na krácení peněz, které měly dotovat místní samosprávy?

Chossudovsky: Ano, například na školství a tak dále. Tím - a mimochodem to udělali i v Brazílii - destabilizují zemi, protože aby mohla existovat země, musí existovat fiskální soudržnost, systém fiskálních transferů. Takže v místě, jako je Indonésie, se každý z těchto ostrovů stává malým státem. A samozřejmě se teď myšlenka jít sám na sebe stává pro mnoho různých etnických skupin mnohem atraktivnější. Oni [tedy plánovači] jsou si toho samozřejmě plně vědomi - opakovaně to dokázali. Stalo se to v Jugoslávii, stalo se to v Brazílii, stalo se to v bývalém Sovětském svazu, kde jsou regiony ponechány samy sobě, protože Moskva nepřevádí žádné peníze. Potenciálně by se to mohlo stát i ve Spojených státech. Zaručeně to vyvolá konfliktní situaci, vnitřní rozpory.

Izrael: Vzájemně neproduktivní konflikt

Chossudovsky: Ano, protože lidé jsou zbídačeni do té míry, že začnou bojovat.

Izrael: Na každém základě, zejména etnickém.

Chossudovsky: Mimochodem v Somálsku žádné etnické skupiny nebyly, ale i tam to fungovalo. Nepotřebujete multietnickou společnost, abyste měl rozdělení, abyste měl balkanizaci.

Izrael: A vy říkáte, že je to nedílná součást plánu pro impérium?

Chossudovsky: Říkám, že jde o rekolonizaci. Země se mění na území, v podstatě na kolonie.

Izrael: "To je v pořádku: Co je od sebe odlišuje?

Chossudovsky:  Země má vládu. Má instituce. Má rozpočet. Má ekonomické hranice. Má cla. Území má pouze nominální vládu, kterou kontroluje MMF. Nemá školy a nemocnice, protože ty byly na příkaz Světové banky uzavřeny. Žádné hranice, protože WTO nařídila volný obchod. Žádný průmysl ani zemědělství, protože ty byly destabilizovány v důsledku úrokových sazeb ve výši 60 % per annum, a to je také program MMF.

Izrael: 60 % ročně?

Chossudovsky: V Brazílii je to mnohem více. Teď se dívám na Botswanu. Úroková sazba je strašně vysoká.

Izrael: A to nařizuje MMF?

Chossudovsky: Zavedli strop na úvěry. Chápete to? Takže lidé nemohou dostat bankovní úvěry; to vyhání úroky do nebeských výšin a to zabíjí ekonomiku. Pak ji otevřou volnému obchodu. Takže místní kapitalistické podniky si musí půjčovat od místních bank za 60 % a pak musí konkurovat zboží ze Spojených států nebo Evropy, kde jsou úroky 6 nebo 7 %. Cílem těchto reforem je v podstatě zničit místní kapitalismus.

Izrael: Jak proti tomu bojovat?

 Chududossovsky: Ne hnutím, které by se zabývalo jen jednou otázkou. Nemůžeme se soustředit pouze na brettonwoodské instituce, WTO, ekologické otázky nebo genetické inženýrství; musíme se zabývat souhrnem vztahů. Když se podíváme na celek, uvidíme souvislost s použitím síly. Pod tímto ekonomickým systémem se skrývají skryté rysy kapitalistického řádu: vojensko-průmyslový komplex, zpravodajský aparát a vazby na organizovaný zločin včetně využívání narkotik k financování konfliktů, jejichž cílem je otevřít národy západní kontrole. Od diplomacie ozbrojených lodí jsme přešli k diplo-macii raketové. Ve skutečnosti to není raketová diplomacie. Je to pouhé bombardování.

Izrael: Řekl jste, že část vojenského zpravodajského aparátu tvoří gangsteři. Vím, že jste psal materiál o tom, že drogy jsou vlastně ekonomicky mocnou silou.

Chossudovsky: No, je to složitější. Protože gangsteři jsou ve skutečnosti nástroji velkého kapitálu. Nejsou - nijak nezastírají systém. Gangsteři jsou lidé, které lze snadno využít právě proto, že nejsou nikomu odpovědní. Takže je to mnohem pohodlnější.

Řekněme, že do sídla vlády v Kosovu dosadíte Hacima Thaciho [vůdce Kosovské osvobozenecké armády]. Je mnohem pohodlnější mít v čele země takového gangstera než voleného premiéra, který je odpovědný občanům. Nejlepší je mít zvoleného gangstera, někoho jako Boris Jelcin, to je nejlepší - získat zvoleného gangstera. I v USA máme zvolené gangstery.

 Proč? Protože zvolené gangstery je mnohem snazší kontrolovat než zvolené negangstery. Musíme si ale uvědomit, že tito gangsteři jsou zcela zjevně podřízení - když říkáme, že jde o kriminalizaci kolonie, není to pravda. Je to přesně naopak. Nikdy nenastane situace, kdy by tito gangsteři dostali nějakou moc. Ti velcí možná ano. Takže dochází k určitému prolínání legálního a nelegálního obchodu. Ale ve skutečnosti je nelegální obchod vždy podřízen velkým finančním a obchodním podnikům. Důležitým aspektem je, že MMF vytváří podmínky pro růst nezákonného obchodu a pro praní špinavých peněz, a to po celém světě. To je zcela jasné, protože když se legální ekonomiky zhroutí pod náporem reforem MMF, co vám zbude? Je to šedá ekonomika; je to kriminální ekonomika.

Izrael: A to podporuje rozvoj sil, které mohou být použity k nahrazení potenciálně odpovědných legálních sil.

Chossudovsky: Ano, a tento typ zhroucení legálních ekonomických systémů vytváří také podmínky pro rozvoj povstání, destabilizaci zvolených vlád, uzavření institucí a přeměnu zemí na území, která jsou pak řízena jako kolonie.

Poznámka č. 1 "V článku " Opening Kosovo to foreign capital ", Michel Chossudovsky píše:

"V okupovaném Kosovu pod mandátem mírových sil OSN jdou státní teror a 'volný trh' ruku v ruce. Současná kriminalizace státních institucí není neslučitelná s ekonomickými a strategickými cíli Západu na Balkáně. Bez ohledu na masakry civilistů se samozvaná správa KLA zavázala vytvořit "bezpečné a stabilní prostředí" pro zahraniční investory a mezinárodní finanční instituce. ..

"V úzkém spojení s NATO finanční instituce se sídlem ve Washingtonu již analyzovaly důsledky případné vojenské intervence vedoucí k okupaci Kosova: téměř rok před začátkem války provedla Světová banka "simulace", které "předvídaly možnost mimořádného scénáře vyplývajícího z napětí v Kosovu".  (Simulace byly provedeny i ohledně Covidu – viz kniha Světová koronakrize)

"Ještě během bombardování dostaly Světová banka a Evropská komise zvláštní mandát ke "koordinaci hospodářské pomoci dárců na Balkáně ". Základní mandát nevylučoval, aby Jugoslávie dostávala dárcovskou podporu. Bylo však jasně stanoveno, že Bělehrad bude mít nárok na půjčky na obnovu, "jakmile se tam změní politické podmínky ".

"Pokud jde o Kosovo, Světová banka se místo poskytování půjček na obnovu infrastruktury provincie zaměřila na poskytování "pomoci při přípravě programu rekonstrukce a obnovy", jakož i takzvaného "politického poradenství v oblasti hospodářského řízení" a "budování institucí", konkrétně "správy věcí veřejných ". Jinými slovy, byla vyslána armáda právníků a konzultantů, aby zajistila přechod Kosova k "prosperující, otevřené a transparentní tržní ekonomice".

Podpora poskytovaná prozatímní vládě KLA by měla být zaměřena na "vytvoření transparentních, účinných a udržitelných institucí" . Vedle vhodně navržených "sociálních záchranných sítí" a "programů na zmírnění chudoby" má být vytvořeno "příznivé prostředí" pro zahraniční kapitál.

"Mezitím byly uzavřeny jugoslávské státní banky působící v Prištině. Jako zákonné platidlo byla přijata německá marka a bankovní systém byl předán německé Commerzbank A.G, která je jediným soukromým akcionářem [kosovské] banky pro mikropodniky (MEB), jež vznikla počátkem roku 2000 z iniciativy Mezinárodní finanční korporace Světové banky (IFC), Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD) spolu s Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO), německou Internationale Micro Investitionen (IMI) a Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). [Německá] Commerzbank AG tak získá kontrolu nad komerčními bankovními funkcemi pro provincii [Kosovo] včetně převodů peněz a devizových transakcí. "